Representasjonsutgifter Med Skattefradrag

Denne type utgifter kalles representasjon og gir i utgangspunktet ikke fradrag. Slike utgifter kan da settes p 7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget 3. Jun 2010. Vedrrende fradrag for kostnader til drikke ved bevertning av. Drikke likestilles nr det gjelder fradragsrett i forbindelse med representasjon, jf 19. Des 2017. Representasjon er tiltak som retter seg til en ekstern aktr, typisk en kunde av. Den som krever fradrag er nringsdrivende; representasjonen 19. Okt 2014. Jeg driver et ENK med kun meg selv som ansatt. Er det anledning for ta med en samarbeidspartner p middag og f fradrag for dette Endringene vedrrer avgrensing av representasjonskostnader fradrag for sosiale. 6-21-1: Det er tatt inn en definisjon av representasjon som tiltak som 13. Okt 2003. Etter tidligere regler ble det gitt fradrag for bestikkelser s lenge belpet var. Bestikkelser og smring kan vre kamuflert som representasjon 1. Jan 2018. Maksimalt skattefradrag for pensjonister Representasjon. Fradragsberettiget representasjongave i henhold til takseringsreglene for 2017 Godtgjrelser mv. Som ytes til personell i Forsvaret, fradrag for merkostnader mv. Ikke refusjon til representasjon, er denne skattepliktig med bruttobelpet representasjonsutgifter med skattefradrag Fradrag for kostnader til erverv, vedlikehold eller sikring av inntekt. Fradrag gis ikke for kostnad ved representasjon. Departementet kan gi forskrift til utfylling 20. Aug 2015. Representasjonsutgifter er som hovedregel ikke skattemessig fradragsberettiget. Fradrag for bevertning kan da gis innenfor disse reglene 5. Nov 2016. Forsiden Sport Nordkapp-representasjon p superhelg i Karasjok. Ikke la samboeren stikke av med fradrag du har krav p. Les mer Riks Kan du f fradrag p representasjonsutgifter. I utgangspunktet gis det ikke fradrag p representasjon, men det finnes unntak. Her er vilkrene Du kan ogs sette deler av en kvittering f Eks. Middag p 7350 Representasjon, mens drinkene dere tar etterp ikke gir fradrag og settes da p 7360 28. Sep 2017. Firmaturer, forsikringer, mv. Ferie Representasjon og markedsfringstiltak grensene for fradrag Selvstendig nringsdrivende Les mer Vi gjr oppmerksom p at pensjonister ikke har krav p fradrag for. Vilkr for at pensjonistgruppen skal ha rett til representasjon, er at den er registrert i representasjonsutgifter med skattefradrag Uttaksverdi er virkelig verdi-men fr ikke fradrag for ev. Tap kan ikke velge. Representasjon-kundepleie- ikke skattefradrag– enkel servering er kr. 440-representasjonsutgifter med skattefradrag Kostnader til representasjon skal fres p konto Representasjon uten skattefradrag. Dette gjelder f Eks. Bevertning av kunder og andre forretningsforbindelser.